DIN REDOVISNINGSBYRÅ I MALMÖ

Vi sköter din redovisning i Malmö

Vi är en redovisningsbyrå i Malmö som framför allt arbetar med mellanstora företag och mindre företag med tillväxtambitioner. Vårt kontor ligger centralt på Södra Vallgatan 5 i Malmö, men du kan förstås också träffa oss online.

Vi hjälper dig med allt från nödvändig, löpande ekonomiservice med bokföring och lönehantering, till att automatisera och anpassa rutinerna så att de passar för just ditt företag. Planerar du för tillväxt, antingen organiskt eller via förvärv, så kan vi hjälpa dig med rådgivning och rätt typ av finansiering.

Vi hjälper dig med redovisnings i Malmö

Malmö

Carlsgatan 12A, 211 40 Malmö
Karta och vägbeskrivning
Telefon: 08 – 518 190 50

E-post: malmo@klaraconsulting.se

Redovisningsbyrå i Malmö

EN REDOVISNINGSBYRÅ SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG

Vi är en redovisningsbyrå i Malmö som framför allt arbetar med mellanstora företag och mindre företag med tillväxtambitioner. Vårt kontor ligger centralt på Södra Vallgatan 5 i Malmö, men du kan förstås också träffa oss online.

Vi hjälper dig med allt från nödvändig, löpande ekonomiservice med bokföring och lönehantering, till att automatisera och anpassa rutinerna så att de passar för just ditt företag. Planerar du för tillväxt, antingen organiskt eller via förvärv, så kan vi hjälpa dig med rådgivning och rätt typ av finansiering.

VÅR EKONOMISERVICE SOM REDOVISNINGSBYRÅ

Bokföring, resultatrapporter, löneadministration och momsrapporter? Som företagare ska du inte behöva vara ekonom. Vi sköter med glädje allt det som hör till ditt löpande ekonomiarbete. Tillsammans gör vi arbetet mer effektivt. Du kan fokusera på din kärnverksamhet och på att ge dina kunder en bra service, medan vi sköter pappersarbetet och administrationen som trots allt måste göras. De möten och avstämningar vi behöver ha tillsammans sköter vi antingen via personliga möten här i Malmö, online eller via telefon och mejl.

Vår ekonomiservice i Malmö omfattar bland annat:

• Löpande bokföring
• Leverantörsreskontra
• Löneadministration
• Månadsvis ekonomisk redovisning
• Årsbokslut
• Koncernredovisning
• Deklaration

EN REDOVISNINGSBYRÅ SOM GÖR DITT FÖRETAG BÄTTRE

Alla företag är olika och vi anpassar vårt arbetssätt till vad som bäst passar för ditt företag och de planer du har för verksamheten. Nästan alla verksamheter har något att vinna på att en del arbetsflöden digitaliseras och automatiseras. Om din ambition är att få företaget att växa, så anpassar vi rutiner och processer så att de håller även för fler anställda, fler kunder och kanske även för företagsförvärv eller verksamhet på flera orter.

I företag som redan vuxit under några år har fokus ofta varit på försäljning och produktutveckling. Då kan det vara dags att anpassa hur administration och ekonomistyrning är utformad. När företaget kommit en bit på tillväxtresan ökar ofta behovet av tillgång till aktuell ekonomisk information. Rätt utformad redovisning hjälper dig att analysera lönsamheten hos produkter eller kundgrupper så att du kan fatta välgrundade beslut. Med förändrade rutiner går det många gånger också att frigöra likviditet som ger dig ett större rörelseutrymme.

Vi hjälper ditt företag att bli bättre, genom att:

– Sätta rätt rutiner och processer på plats
– Digitalisera och automatisera hela eller delar av er administration och bokföring
– Upprätta en långsiktig plan för företagets ekonomistyrning

Med oss som redovisningsbyrå får ditt företag en stabil ekonomisk redovisning att luta sig mot.

EN REDOVISNINGSBYRÅ FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA

Som entreprenör eller företagare ställs du inför många viktiga beslut, särskilt om det är din ambition att verksamheten ska utvecklas och expandera. Då är det bra med en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med mer än bara siffrorna i månadens momsrapport. Vi har en bredare kompetens och kan hjälpa till med finansiering via banken, likviditets- eller skatteplanering eller affärsrådgivning som gäller förvärv av verksamheter, samgåenden eller försäljning av hela eller delar av företaget.

Vi hjälper dig också att organisera arbetet i företagets styrelse så att det blir mer än en obligatorisk formalitet. Rätt organiserad kan styrelsen vara ett reellt stöd och bollplank när du står inför viktiga beslut. För att du ska kunna koncentrera dig på diskussionerna i styrelsen, snarare än på formalia, kan du låta oss avlasta dig när det gäller till exempel att förbereda rapporter och beslutsunderlag eller för att skriva protokoll under mötena.

Våra tjänster för dig som vill få företaget att växa omfattar bland annat:

– Affärsrådgivning
– Underlag för finansiering via banken
– Skatterådgivning
– Stöd i styrelsearbetet
– Due diligence-arbete

Med oss som din redovisningsbyrå har du alltid tillgång till kompetent rådgivning, antingen på plats i Malmö, via telefon eller digitalt.

FRÅN REDOVISNING TILL AFFÄRSRÅDGIVNING – MED OSS KAN DU VÄXA

Det är du och dina anställda som är avgörande för om företaget kommer att bli framgångsrikt, men vi kan underlätta genom att se till att du har ett bra ekonomiskt beslutsunderlag, en tydlig bild av företagets ekonomiska status och genom att räkna på möjliga utfall eller scenarier.

Framgångsrikt företagande handlar ofta om att fatta fler bra beslut än dåliga. Vi hjälper dig med rätt information i rätt tid, så att du lättare kan identifiera både möjligheter och undvika onödigt stora risker.

Vi är en av Malmös trevligaste och mest kompetenta redovisningsbyråer. Kontakta oss och berätta mer om vilka behov du har nu – och i framtiden.