”Inom tre månader går vi i konkurs”. Kunde Klara Consulting möjligtvis bidra till att rädda den dystra situationen?

Tjänstebolag - nära konkurs

Från konkurshot till blomstrande tillväxt

Julhelgen stod för dörren, men några julklappar såg det inte ut att bli när lönerna till personalen inte kunde betalas ut. Med en tillvaro svart som vinternatten erbjöd sig en konkurrent storsint att bjuda en hel krona för att ta över tjänsteföretagets verksamhet.

Anledningen till krisen var att flera olika affärsrisker på samma gång samverkade negativt. Det hade gjort att tjänsteföretaget hamnat i en akut likviditetskris. Den finansiella rapporteringen var inaktuell och felaktig, och det var lika lätt att hitta information där som en nål i en höstack. Det gjorde att det inte gick att få vare sig en förklaring till krisens uppkomst eller insikt i hur den skulle lösas.

Förutsättningarna för det nya uppdraget kunde med andra ord ha varit bättre, men teamet från Klara Consulting var inställt på att göra allt man kunde för att bidra till att vända skutan rätt. Insatser kring redovisning, revision och rådgivning sattes in.

– Vi fick förmånen att vara omtänksamma på vårt eget sätt. Tillsammans med kunden identifierade vi rotorsaker till krisen som vi gemensamt hanterade över tid, säger Lars Jäderström, affärsområdeschef Revision på Klara Consulting.

Klara Consulting bidrog till att en rad åtgärder genomfördes för att stärka likviditeten. Till exempel förbättrades projektredovisningen avsevärt. En modell skapades som var användarvänlig och gav kunden kontroll över projekten.

– Vi kunde gå från en missvisande rapportering till en som var, i allt väsentligt, rättvisande. Utöver att det blev en korrekt rapportering, så tror jag att kunden fick mer självförtroende och trygghet i sitt beslutsfattande, säger David Borgvall, projektansvarig från Klara Consulting.

Den förbättrade finansiella rapporteringen gav insikter i vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det. Efter några månader var verksamheten inte längre fattig och ofri, och till vårkanten hade tillvaron blivit ljusare på flertalet punkter. Konkurrenten med det generösa erbjudandet kunde visas på dörren.

Nu kvarstod några, lite mer komplexa utmaningar för att tjänsteföretaget skulle gå från en mer stabil tillvaro till att blomstra. Gamla olönsamma tjänster och kundgrupper ersattes av nya lönsamma. Ägandet av verksamheten ändrades så att ägarna delade samma vision, i stället för att dra åt olika håll eller inte alls. Styrelse- och ledningsarbete infördes och blev effektivare med tiden. Allt detta bidrog till att omsättningen och lönsamheten stadigt förbättrades.

– Att se våra gemensamma insatser resultera i ett välmående företag med fina framtidsutsikter och mer harmoniska ägare och medarbetare kändes väldigt bra, säger Jessica Järn, projektansvarig från Klara Consulting.

Varje dag hade den numera stryktåliga verksamheten blivit lite bättre och efter omkring 2 880 dagar – eller åtta år – av tillväxt och ökad lönsamhet knackade ett noterat företag på dörren. Vid den här tidpunkten ville ägarna anta nya utmaningar, så köparen välkomnades. Nu var det inte tal om något förvärv för en ynka krona.

– Det kändes bra att kunna avsluta den långa gemensamma resan genom att biträda säljarna i säljprocessen och skapa skatteeffektiva lösningar för ägarna, säger Camilla Nordahl, revisor på Klara Consulting.

I dag ingår tjänsteföretaget i en större koncern, vilket har gett verksamheten och dess tidigare ägare och medarbetarna fina utvecklingsmöjligheter.

– Våra kombiuppdrag, som här mellan vårt redovisningsteam och vårt revisionsteam, ger kunden ett starkare erbjudande. Redovisning plus revision plus kund blir inte tre, det blir snarare fem, säger Fredrik Schelin, projektledare Tjänstebolag på Klara Consulting.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.