Pressmeddelande
STOCKHOLM, 7 september 2023

Klara Consulting förvärvas av Rantalainen

Rantalainen Group förvärvar Klara Consulting AB och stärker sin nordiska expansion

Rantalainen Group har genomfört sitt mest betydande förvärv hittills genom att förvärva Klara Consulting Holding AB, en av Sveriges ledande aktörer inom ekonomi, lön och HR. Klara Consulting, med huvudkontor i Stockholm och verksamhet på fem platser i mellersta och södra Sverige, har en årlig omsättning på 26 miljoner euro och 300 anställda. Investeringen involverade Ceder Capital, ett investeringsbolag med majoritetsandel, och 50 nyckelpersoner från Klara Consulting, som kommer att förbli minoritetsaktieägare i den sammanslagna koncernen. Klara Consulting kommer fortsätta att verka under sitt eget varumärke i Sverige.

Marika af Enehjelm, styrelseordförande i Rantalainen och partner hos Norvestor Advisory, framhöll betydelsen av förvärvet: ”Detta är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla Rantalainen till en ledande nordisk leverantör av ekonomiförvaltningstjänster, som också aktivt konsoliderar marknaden. Klara Consulting är en utmärkt plattform för förvärvsdriven tillväxt i Sverige.”

Rantalainen har tidigare förvärvat två mindre redovisningsbyråer i Sverige och är nu bland de fem största aktörerna inom branschen i landet med en total omsättning på nästan 35 miljoner euro. Denna förvärvsstrategi har konsoliderat Rantalainens ställning på den svenska marknaden, som är dubbelt så stor som den finska, men också mer fragmenterad.

Magnus Ramfelt, verkställande direktör för Klara Consulting, noterade synergier mellan de två företagen: ”Vi är båda tillväxtorienterade nordiska aktörer med fokus på kundcentrerade tjänster och erfarna medarbetare. Genom att samarbeta istället för att konkurrera kan vi skapa ännu starkare tillväxt.”

I Sverige är Klara Consulting för närvarande inriktat på Storstockholmsområdet, men företaget har målet att expandera i hela Sverige, i likhet med Rantalainens framgång i Finland.

För att stödja fortsatt expansion planerar ägarna att använda Rantalainens beprövade modell för förvärv och integration i övriga nordiska länder. Norvestors nordiska team kommer att stödja sökandet efter möjliga förvärvsmöjligheter.

Rantalainens VD, Jukka Rosenberg, underströk även möjligheterna för digitaliseringen av redovisningsbyråer i Sverige med Rantalainens kunskap och erfarenhet från Finland. Han sa: ”Klara Consulting är ett fint bolag som också har levererat stark organisk tillväxt. Vårt mål är att erbjuda omfattande tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration i hela Norden.”

Detta förvärv stärker Rantalainens position i Norden och öppnar upp möjligheter för att erbjuda en bredare och mer diversifierad tjänsteportfölj. För ytterligare information och detaljer om affären, inklusive kontaktuppgifter för nyckelpersoner, läs det fullständiga pressutskicket på Rantalainen:s webbplats.

Om Klara Consulting

Klara Consulting är en flerfaldigt prisbelönt koncern som stöttar små, medelstora och växande företag i deras ekonomiprocess. Med omkring 350 medarbetare och över 2 000 kunder strävar vi efter att attrahera, utveckla och behålla de största talangerna inom branschen. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Besök oss på www.klaraconsulting.se.

Om Rantalainen

Rantalainen är den största ekonomibyrån i Finland och sysselsätter 1 400 personer inom ekonomiförvaltning och löneadministration. Bolaget erbjuder företag i alla storlekar och andra organisationer outsourcade ekonomiförvaltningstjänster. Cirka 23 000 företag och sammanslutningar är kunder hos Rantalainen. Bolaget har sammanlagt över 60 kontor i Finland och Sverige och dess omsättning uppgår till över 115 miljoner euro. Bolaget grundades år 1972. Koncernens moderbolag är Rantalainen Group, som ägs av fonder som det nordiska private equity-bolaget Norvestor förvaltar, koncernens ledning, Ceder Capital och övriga nyckelpersoner. www.rantalainen.fi

För mer information, kontakta:

Magnus Ramfelt, VD Klara Consulting
E-post: magnus.ramfelt@klaraconsulting.se
Tel: 08 522 49 700