Pressmeddelande
STOCKHOLM, 13 april 2022

Klara Consulting växer ytterligare – förvärvar Net Office

Klara Consulting, en av landets främsta aktörer inom ekonomitjänster, har förvärvat Net Office Ekonomi AB. Därmed stärker bolaget sin position ytterligare.

Net Office Ekonomi AB är en redovisningsbyrå med säte i Eskilstuna. Företaget har också kontor i Stockholm och Strängnäs och har 18 anställda. Net Office hjälper små och medelstora företag med bokföring, bokslut, deklarationer, företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.

–Vi är väldigt glada att Net Office valde att fortsätta sin resa med oss som ägare. Bolaget är ett välskött bolag och har ett starkt varumärke i Eskilstuna och Strängnäs. Vi har båda en medarbetarfokuserad kultur och tror att både medarbetare och kunder kommer gynnas av den här affären, säger Magnus Ramfelt, vd för Klara Consulting.

Net Office grundades 1995 och har en stor andel auktoriserade konsulter, vilket är en kvalitetsstämpel vad gäller kompetens och erfarenhet. Denna djupa kunskap leder till proaktiv hjälp och kvalitativ rådgivning för kunder.

– Vi kände direkt att Klara Consultings företagskultur stämmer väl med vår, vilket är viktigt både för anställda och kunder. Med en större organisation i ryggen kommer vi nu kunna fortsätta fokusera på vår tillväxt i södra mälardalsregionen, säger Harry Lainio, vd för Net Office Ekonomi AB.

Under 2021 gick ekonomiaktörerna KlaraPapper och MPC Consulting samman för att bilda Klara Consulting. Förvärvet av Net Office är ännu ett led i en planerad tillväxtresa med målet att bli det självklara förstahandsvalet för företag som vill outsourca sin ekonomi.

Om Klara Consulting

Klara Consulting är en flerfaldigt prisbelönt koncern som stöttar små, medelstora och växande företag i deras ekonomiprocess. Med omkring 350 medarbetare och över 2 000 kunder strävar vi efter att attrahera, utveckla och behålla de största talangerna inom branschen. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Besök oss på www.klaraconsulting.se.

Om Net Office

Net Office Ekonomi AB har bedrivit redovisningsverksamhet sedan 1995 och har kontor i Eskilstuna, Strängnäs och Stockholm. Net Office har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering. Vi är medlemmar i Srf konsulterna, vilket innebär att vi följer deras krav på vidareutbildning, ansvarsförsäkring och etiska regler. www.netoffice.nu

För mer information, kontakta:

Magnus Ramfelt, VD Klara Consulting
E-post: magnus.ramfelt@klaraconsulting.se
Tel: 08 522 49 700

Harry Lainio, VD Net Office
E-post: harry@netoffice.nu
Tel: 016 513 507