”Jag fick vara med och lära mig hela löneprocessen från ax till limpa.”

Från LIA till anställning

Hur kan en LIA-period inom lön se ut? Så här säger Susann om sin tid som praktikant hos oss.

Idag arbetar Susann som junior implementeringskonsult på Klara Consulting, men hon började sin bana hos oss som praktikant.

Vad gick du för utbildning?

Jag gick på Iterum och läste deras YH-utbildning till lönespecialist. Jag började utbildningen under hösten 2017 och var färdigexaminerad i december 2018.

När gjorde du din praktik?

Jag gjorde min andra och avslutande praktik på Klara Consulting. Det var en 10 veckor lång praktik som påbörjades i oktober 2018.

Varför sökte du praktik på Klara Consulting?

Mitt mål var att få arbeta med hela löneprocessen och få arbeta med flera olika kunder. Jag hade hört gott om Klara Consulting både från lärare på skolan och från personer som var där och höll föredrag. Företaget hade gott rykte och jag förstod att jag skulle lära mig väldigt mycket av att praktisera där.

Hur var praktiken – vad fick du göra?

Praktiken var mycket bra och uppfyllde mina förväntningar. Jag blev väldigt trevligt bemött av alla och fick en mentor som hjälpte mig mycket under hela praktikperioden. I början var det mest se och lära, jag fick även ett test-företag att arbeta i. Längre fram i praktiken fick jag lära mig ett helt nytt lönesystem och flertalet försystem. Jag fick vara med och lära mig hela löneprocessen från ax till limpa. Vara med på allt i den dagliga verksamheten, allt från utbildningar till kundmöten och uppstart av nya kunder. Den sista delen av praktiken arbetade jag självständigt med flertalet kunder i flera olika lönesystem.

Hur tycker du att det är att jobba med outsourcing?

Spännande och väldigt varierande. Ingen dag är den andra lik och alla uppdrag är olika. Det är en utmaning samtidigt som det är oerhört utvecklande. Jag tycker om att få arbeta tätt ihop med kunden. Det gäller att vara lyhörd och kunna skapa ett så bra flöde som möjligt för varje kund. Det passar mig väldigt bra att arbeta administrativt och samtidigt få arbeta en stor del med kundservice.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss?