Så löneväxlar du – 3 vanliga sätt

Få förmåner genom löneväxling

För dig som tjänar lite mer kan löneväxling vara lönsamt – men hur gör man? Vi går igenom de vanligaste sätten och vad du behöver tänka på.

Vad är löneväxling?

Kort sagt kan man säga att löneväxling går ut på att byta en del av sin lön till förmån för något annat. Tanken är att det ska bli billigare och mer fördelaktigt att göra en löneväxling via sin arbetsgivare än om man gör det på egen hand. Löneväxla kan man göra för en mängd olika saker, det allra vanligaste är att man löneväxlar för en extra pensionsinsättning.

För arbetsgivarens del är tanken att totalkostnaden i slutändan ska bli samma som innan löneväxlingen. Man brukar säga att löneväxlingen ska vara kostnadsneutral, vilket innebär att det inte blir en merkostnad för arbetsgivaren om en person väljer att avstå en del av bruttolönen till förmån för något annat.

Arbetsgivarens skatt på pension, särskild löneskatt, är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. För att en löneväxling mot pension ska bli kostnadsneutral behöver arbetsgivaren därför lägga på ungefär sex procent på den extra pensionsavsättningen för att den totala kostnaden ska bli densamma i slutändan.

Hur gör man?

Det första du behöver tänka på är vad du har för bruttolön. Ju högre lön, desto mer skatt betalar du och därmed blir det mer fördelaktigt att löneväxla ju mer du tjänar. En viktig tumregel är att inte ha en lägre bruttolön än 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxlingen – annars minskar avsättningarna till din allmänna pension, vilket inte blir förmånligt i längden. År 2021 motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp 45 865 kronor i månaden, alltså bör du inte löneväxla om du har en månadslön som är lägre än 45 865 kronor efter en löneväxling.

Du kontaktar din arbetsgivare och frågar om de har en löneväxlingspolicy och om de kan erbjuda dig löneväxling. Får du grönt ljus skriver ni ett avtal med detaljer som huruvida löneväxlingen ska ske löpande eller bara en viss månad, och om ersättningar som till exempel föräldrapenning och semesterersättning ska beräknas på lönen före eller efter löneväxling. Avtalet bör också fastslå att du när som helst kan sluta löneväxla. Detta är extra viktigt med tanke på att inkomstbasbeloppet framöver kan bli högre än din löneökning, vilket kan göra det olönsamt för dig att fortsätta löneväxla. Tänk på att löneväxlingen inte påverkar kommande lönesättning – det är månadslönen före löneväxlingen som ligger till grund för lönerevisionen.

Finns det några nackdelar?

En löneväxling innebär att du får en sänkt bruttolön, vilket påverkar skattebärande ersättningar. Denna typ av beräkningar grundar sig på den nya, lägre månadslönen, vilket bland annat innebär lägre pensionsgrundande inkomst och lägre sjuklön, sjuk- och föräldrapenning. Den nya lönen kan även påverka din semesterersättning.

Checklista för löneväxling

– Arbetsgivaren ska ha en löneväxlingspolicy

– Det ska finnas ett löneväxlingsavtal mellan anställd och arbetsgivare

– Det ska vara skatteneutralt för arbetsgivaren

– Löneväxlingen kan ge lägre avsättningar till skattebärande ersättningar

– Den anställde ska ha tillräckligt hög lön för att löneväxlingen ska vara lönsam

– Löneväxlingen påverkar inte kommande lönerevision

Vilka alternativ finns?

Det finns en mängd mer eller mindre vanliga anledningar till att löneväxla. Vi har valt att fokusera på tre av de vanligaste: pension, semester och bil.

1. Löneväxla för pension

Att växla en del av sin bruttolön mot extra pensionsavsättning är ett enkelt sätt för den som tjänar lite mer att öka sin framtida pension. För att kompensera skillnaden mellan skatten på pension och arbetsgivaravgiften på lön behöver man som sagt lägga till ungefär sex procent på beloppet man växlar, så om den anställde växlar 1 000 kronor av sin bruttolön mot pension, betalar arbetsgivaren in 1 060 kronor till pensionsförsäkringen – helt utan extra kostnad för vare sig anställd eller arbetsgivare. Eftersom detta är oskattade pengar när de förs över till pensionssparandet, behöver den anställde skatta för pengarna när pensionen tas ut.

Missa inte särskilda ITP-regler
Vid minskad månadslön, som i fallet vid löneväxling, blir pensionsavsättningen mindre. För att inte förlora på löneväxlingen är det därför viktigt att handla i enlighet med den tjänstepensionstyp man har: ITP 1 eller ITP 2. Det finns företag där alla tjänstemän har ITP 1, men i regel gäller ITP 1 för de som är födda 1979 eller senare och ITP 2 för övriga.

Omfattas du av ITP 1 är det lönen efter växlingen som ska rapporteras in. För att kompensera för den lägre pensionsavsättningen kan man komma överens om att arbetsgivaren betalar en lika stor premie till ITP som före löneväxlingen.

Omfattas du av ITP 2 kan man välja att rapportera in lönen efter växlingen, eller att rapportera in både den högre och den lägre lönen. Därmed beräknas ålders- och familjepension utifrån den högre lönen.

Oavsett ITP beräknas alltid ITP:s sjukpension på årslönen efter löneväxlingen. Är du osäker om du har ITP 1 eller 2 kan du kontakta Collectum.

Växla semester mot pension
Ett annat alternativ är att växla sparade eller löpande semesterdagar mot pension. Av den löpande pensionen kan man växla semesterdagar som överstiger de fem veckor (25 dagar) som utgår enligt lag. Att växla semesterdagar mot pension påverkar varken månadslön eller ersättningar från socialförsäkringen, vilket kan göra detta alternativ lönsamt, oavsett lönenivå. Detta beror på att det i stället för högre arbetsgivaravgifter utgår en lägre löneskatt på pensionspremierna, vilket gör att man kan få ett högre värde på pensionspremien än vad man hade fått för semesterdagarna.

2. Löneväxla för semester

Om du vill löneväxla för att få fler semesterdagar finns det två sätt vi skulle rekommendera: att avstå semestertillägg eller växla en del av lönen.

Växla semestertillägg mot fler semesterdagar
En intjänad semesterdag är normalt värd 5,4 procent av månadslönen, där 0,8 procentenheter utgörs av semestertillägg. För en anställd med 50 000 kronor i månadslön är varje semesterdag värd 2 700 kronor – på 30 dagar blir värdet 81 000 kronor. Vill man avstå semestertilläggen på 0,8 procentenheter till förmån för fem extra semesterdagar blir värdet per semesterdag 2 300 kronor (=50 000×4,6 procent). För 35 dagar blir då värdet i stället 80 500, alltså mer eller mindre kostnadsneutralt för arbetsgivaren. En fördel med att växla semestertillägg jämfört med en del av lönen, är att månadslönen inte påverkas.

Växla en del av lönen mot fler semesterdagar
Vi har konstaterat att en semesterdag är värd 2 700 kronor vid en månadslön på 50 000 kronor och ett semestertillägg på 0,8 procentenheter. För fem extra semesterdagar vid en växling av lön är dessa fem dagar värda 13 500 kronor (2 700×5), vilket alltså är totalsumman som den anställde behöver avstå över helåret till förmån för fem extra semesterdagar. Delar man 13 500 kronor med 12 blir det alltså 1 125 kronor i månaden som månadslönen sänks med, från 50 000 kronor till 48 875 kronor.

Viktigt att tänka på när det gäller löneväxling för semesterdagar är att det ska stå i avtalet om de extra semesterdagarna får sparas eller om de ska nyttjas under året.

3. Löneväxla för bil

När du avstår en del av din månadslön till förmån för en så kallad personalbil står du som anställd för alla kostnader relaterade till bilen – däremot står arbetsgivaren för själva leasingavtalet. Ett personalbilsavtal innebär att den anställde får leasa en ny bil utan att behöva ta ett billån eller betala kontantinsats, får en fast månadskostnad för bilen och drabbas inte av värdeminskning på samma sätt som om bilen var privatägd.

Löneväxling för bil gör man så skattemässigt fördelaktigt som möjligt för den anställde genom ett kombinerat netto- och bruttolöneavdrag, där förmånsvärdet på bilen betalas med den anställdas nettolön och resterande kostnader betalas via ett bruttolöneavdrag.

En personalbil behöver köras minst 100 mil per år i tjänsten för att arbetsgivaren ska få göra avdrag för halva momsen på leasingavgiften. Med tanke på att momsavdraget är en stor anledning till att det blir så förmånligt för den anställde är detta viktigt att ha i åtanke. En annan faktor är att avdraget för resor i tjänsten till och från arbetet blir lägre.

Vill ni ha hjälp med löneväxling? Kontakta oss på KlaraPapper, vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss angående Lönehantering

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.