Så kommer du enkelt i gång med HR-nyckeltal

HR - HR-nyckeltal

5 tips som guidar dig

Att arbeta strategiskt och konkret med nyckeltal skapar värdefulla insikter och underlag för beslut. Men vad är ett nyckeltal?

Nyckeltal är ett sammanfattande värde som syftar till att beskriva förhållanden och ger en bild av ett fenomen. Med ett nyckeltal – ”key indicator” på engelska – får man hjälp att fokusera på det som är viktigt.

Något som kan försvåra hanteringen av nyckeltal är att siffror kan vara viktiga utan att de för den sakens skull intresserar och engagerar. Därför måste nyckeltal bestå av en eller flera siffror, men också vara något som vi är intresserade av. Om något av dessa kriterier inte uppfylls, så är det inget nyckeltal. Det mest problematiska är ofta att undersöka hur intressant nyckeltalet är. Därför är det bra att kunna svara på frågorna nedan:

Vem intresserar nyckeltalet?
När är nyckeltalet intressant?
Var i företaget är nyckeltalet intressant?

Med nyckeltal kan du jämföra både internt på företagets olika avdelningar och externt med konkurrenter för att få konkreta siffror på hur dina anställda mår och hur företaget utvecklas. Kombinerat med people analytics (även kallat HR analytics) kan det hjälpa dig att lokalisera bakgrunden till eventuella problem och utmaningar, så att du följer upp mer än bara resultat.

Vanliga HR-nyckeltal är:

– Sjukfrånvaro
– Antal anställda
– Personalomsättning
– Jämställdhet
– Personalkostnader

Att arbeta med nyckeltal är inte komplicerat, men man behöver börja någonstans. Känns det övermäktigt är ett tips att börja med bara ett nyckeltal.

5 tips till hur man kommer i gång!

1

Ta dig en funderare och rannsaka verksamheten

  • Nuläge: Var är vi idag?
  • Framtiden: Vart är vi på väg?
  • Framgång: Hur ska vi ta oss dit?
2

Begränsa er

Välj ut 1–3 nyckeltal att börja med, när man är bekväm med sina nyckeltal kan man alltid lägga till. Det ska vara tydligt och relevant för verksamheten annars kan det bli svårt att följa upp.

3

Tänk långsiktigt

Tänk redan från start att ni ska mäta under minst ett års tid för att kunna avgöra om det är ett bra nyckeltal och om det är trovärdigt.

4

Följ upp regelbundet

Bestäm tidigt i processen hur ofta och vilka nyckeltal ska följas upp. Presentera gärna nyckeltalen visuellt, då blir det lättare att förstå och jämföra för de som inte arbetar med nyckeltal i vardagen.

5

Analysera djupt

Lägg tid på att analysera de nyckeltal vi valt ut över tid. Gå ner på djupet i siffrorna. Bra frågor att ställa sig är:

  • Varför ser siffrorna ut så här?
  • Är vi nöjda med resultatet?
  • Vill vi förändra/förbättra oss till nästa mätning?

Kontakta oss angående HR

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.