Starta ditt bolag före 1 januari och få skattefördelar

Starta ditt bolag före 1 januari och få skattefördelar

Lågbeskattad utdelning upp till 187 550 kr för 2022

Ta del av lågbeskattad utdelning för fåmansbolag under nästa år – genom att starta ditt bolag senast 31 december.

När du äger andelar i ett fåmansföretag kan du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp vid beskattningsårets ingång. Om du däremot startar bolaget samma år gäller inte tillgodoräkningen. Om du går i tankar på att starta ett bolag kan det därför vara klokt att göra det redan nu, även om du inte kommer att driva det aktivt förrän senare. Detta gäller både om du startar ett aktiebolag eller ombildar en enskild firma till ett aktiebolag, men också om du köper ett existerande bolag. Det är de så kallade 3:12-reglerna som bestämmer hur mycket du kan ta ut i lågbeskattad utdelning.

Förenklingsregeln: utdelning inom gränsbelopp

Förenklingsregeln är ett sätt att räkna ut gränsbeloppet med hjälp av en schablon. Om du tar en utdelning inom ramarna för det satta gränsbeloppet så får du en beskattning på endast 20 procent, jämfört med 32–57 procent som tillämpas vid tjänstebeskattning, beroende på inkomstnivå. Gränsbeloppet för 2022 är satt till 187 500 kronor. Utdelning som överstiger det gränsbeloppet kommer att beskattas som inkomst av tjänst och alltså beskattas betydligt högre.

För att du ska få ta en lågbeskattad utdelning krävs att du äger kvalificerade andelar i bolaget vid ingången av året. Skulle det vara så att du äger andelar i flera olika bolag får du endast välja ett av bolagen att tillämpa den här regeln på.

Även om du inte skulle ta någon utdelning under 2022 så har du tillgodoräknat dig ett år extra om du startar ditt bolag före årsskiftet. Det gör att du kan få en större utdelning till lägre skatt framöver, till exempel skulle du 2023 kunna tillämpa dubbla gränsbelopp.

Huvudregeln: utdelning baserat på lön

Du kan också välja att ta en så kallad lönebaserad utdelning, men detta förutsätter att du tar ut en relativt hög årslön. Om du är ensam anställd i ditt bolag behöver du ta ut en lön på minst 430 737 kronor under 2021 för att få ta del av en lönebaserad utdelning. Du får då ett utdelningsutrymme på halva lönebeloppet, alltså 215 368 kronor i det här fallet. Det är också ett krav att du äger minst 4 procent av företagets andelar för att få tillämpa denna regel.

Viktigt att tänka på:

Det finns stora fördelar med att i första hand ta ut lön, även om det beskattas högre. Det gäller främst förmåner som hänger samman med kontanta löneuttag, som exempelvis föräldrapenning och pensions- och sjukpenninggrundande inkomst

Få hjälp med utdelning

Vi på Klara Consulting hjälper dig gärna med utdelningar och 3:12-reglerna. Tveka inte att kontakta oss!