Nya regler för förmånsbil

Nya beräkningsregler från 1 juli 2021

Förmånsvärdet för bilförmån justerades den 1 juli 2021. I de flesta fall innebär detta att det blir dyrare att skaffa förmånsbil.

En förmånsbil är en bil som företaget antingen äger eller leasar, men som den anställde kan använda privat, som en anställningsförmån. Den anställde betalar inkomstskatt och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift på förmånen.

Vilka är de nya reglerna?

Från och med 1 juli 2021 ser reglerna för bilförmånsberäkning annorlunda ut på två punkter. Regeljusteringarna gäller för bilar som blir skattepliktiga första gången 1 juli 2021 eller senare och ändringarna gäller samtliga fordon. Har ett fordon blivit skattepliktigt före 1 juli 2021 gäller de gamla reglerna.

Hur appliceras reglerna?

De två punkter som berörs av ändringarna är:

1) det ränterelaterade beloppet, som ökar med knappt 1 procent av nybilspriset

2) det prisrelaterade beloppet, som höjs från 9 till 13 procent av nybilspriset

Vad innebär ändringarna?

I de flesta fall innebär regeländringarna att det blir dyrare med förmånsbil. För genomsnittsbilen höjs förmånsvärdet med 34 procent, vilket innebär en ökning på omkring 9 000 kronor om året.

Förmånsvärdet på bilar med ett inköpspris på över 650 000 kronor blir lägre då man slopar det så kallade lyxbilstillägget. Den mest kännbara ökningen blir i stället bilar som kostar 250 000–350 000 kronor.

För el- och laddhybrider baseras förmånsvärdet på vad bilar utan miljöteknik hade kostat. Det innebär att förmånsvärdet för en miljöbil och en fossilbil av samma storlek är detsamma, även om miljöbilen har ett högre inköpspris.

Varför görs ändringarna?

Schablonberäkningen för bilförmån infördes 1997 och har sedan dess varit nästintill oförändrad. Den schablonberäkning som gällde före 1 juli 2021 innebar ofta ett förmånsvärde som var väsentligt lägre än kostnaden att äga bilen privat. I och med justeringen i beräkningsreglerna hoppas man att kostnadsskillnaderna mellan att ha förmånsbil och att äga bil privat ska jämnas ut.

Skatteverkets kalkylator för bilförmånsberäkning

Tänk på att:

– Utvärdera era behov i relation till de nya reglerna. Kanske uppdaterar ni eller inför ett tak för vad en förmånsbil får kosta, samt vilka biltyper och modeller som är optimala ur både ett pris- och ett användarperspektiv. Ni kanske rentav kommer fram till att det finns bättre sätt för anställda och företag att inneha bilar på? Använd gärna Skatteverkets kalkylator för detta, du hittar den nedan.

– Ha koll på hur detta påverkar företag och anställda. Ett höjt förmånsvärde ökar företagets arbetsgivaravgifter. För de anställda minskar i regel sådant som pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) om förmånen betraktas som ett bruttolöneavdrag. Var därför medveten om sådana aspekter i era beräkningar.

– Se över förmånsbilar som är registrerade utomlands. Dessa bilar påverkas nämligen omedelbart av justeringarna, oavsett tillverkningsår.

De nya reglerna betyder inte automatiskt att förmånsbilar inte längre är ett bra alternativ, men det är ännu viktigare än tidigare att noga gå igenom kostnader och bilmodeller för att se vilken lösning som är mest attraktiv för företaget och de anställda. Det kan också komma fler nyheter längre fram som kan påverka förmånsbilar, så vi får säkert anledning att återkomma i ämnet.

Kontakta oss angående Lönehantering

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.