Hur beskattas din lön?

Så beräknas skatteavdraget på din lön

Det finns ett flertal faktorer som påverkar hur din lön beskattas. Vi går igenom grunderna.

Skatteavdraget på din lön kan räknas ut på många olika sätt, men huvudregeln är att skatteavdraget ska göras enligt de skattetabeller som Skatteverket tillhandahåller. Vilken skattetabell som gäller för dig beror på var du bor, närmare bestämt var du var folkbokförd den 1 november föregående år.

Det preliminära skatteavdraget omfattar i huvudsak den kommunala skatten, begravningsavgift, eventuell statlig skatt, pensionsavgift samt eventuell skatteavgift till Svenska kyrkan. Grund- och jobbavdraget är medräknat i Skatteverkets skattetabeller.

Vad gäller de uppgifter som din arbetsgivare ansvarar för så är arbetsgivaren skyldig att försöka göra ett så korrekt preliminärt skatteavdrag som möjligt för att undvika att du får kvarskatt eller överskjutande skatt och arbetsgivaren får heller inte dra mindre skatt än vad skattetabellen visar.

Det som kan vara bra att tänka på är att Skatteverkets tabeller är uppbyggda så att skatteavdraget ökar med den beskattningsbara inkomsten – skatten ökar successivt i procent ju mer du tjänar.

Har du till exempel en inkomst på 15 000 kronor i månaden blir skatten cirka 18 procent. Tjänar du däremot 30 000 kronor i månaden blir skatten cirka 22 procent. Och så vidare. Den slutliga skatten kan dock bli högre än den skatt du betalar på din månadsinkomst, vilket kan bero på att du har ett arvode, en bonus eller extra inkomst som ligger till grund för den slutliga totala skatten.

Kontakta oss angående Lönehantering

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.

Dessa faktorer kan också påverka din skatt:

Har du sidoinkomster?
Om du får lön av ett företag som inte är din huvudsakliga arbetsgivare ska företaget göra ett skatteavdrag, detta ska uppgå till 30 procent av löneutbetalningarna.

Har du skattejämkning?
Du kan ansöka om skattejämkning hos Skatteverket med grund i något som kallas avdragsgiltiga räntekostnader – det kan till exempel gälla ett bostadslån. Har du blivit beviljad jämkning får du ett minskat eller höjt skatteavdrag.

Har du lämnat bristfälliga personuppgifter?
Om du har lämnat bristfälliga personuppgifter – till exempel gällande ditt personnummer eller din hemkommun – blir din arbetsgivare tvungen att göra ett schablonskatteavdrag på din bruttolön. Schablonskatteavdraget beräknas enligt den skattetabell som gäller där företaget har sin hemort (enligt kolumn 1 i skattetabellen, plus ytterligare tio procent) och kan alltså kan skilja sig från den skattetabell som gäller där du bor.

Betalar du engångsskatt?
Får du lön eller andra skattepliktiga ersättningar som inte betalas regelbundet beskattas det med en engångsskatt. Utifrån tabellerna för engångsskatt dras skatten i procent, och procentsatsen beror på din beräknade årslön. Engångsskatt gäller dock inte om du har procentuell jämkning.

Vill du läsa mer om skatter och skattetabeller? Då rekommenderar vi informationen på Skatteverkets hemsida.