Att tänka på inför lönerevision

Lönerevision - Att tänka på

Säkerställ en bra process

På många arbetsplatser är lönerevisionen ett årligt inslag. Rätt skött kan den gynna både anställda och stärka verksamheten.

Lönerevision är en process för översyn och justering av de anställdas löner. Vanligtvis sker den en gång per år. Om företaget omfattas av ett kollektivavtal är det kollektivavtalet som beskriver hur en lönerevision ska hanteras. I kollektivavtalet kan det till exempel definieras:

 • Vilka anställda som omfattas
 • Vilka tidsramar som gäller
 • Eventuella framförhandlade löneökningar
 • Individgarantier
 • Minimilöner

Om kollektivavtal saknas är det upp till företaget att själva bestämma vilka riktlinjer man ska följa. Som anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal bör den anställde komma överens med arbetsgivaren när lönen ska revideras. Detta bör även finnas dokumenterat i den anställdes anställningsavtal.

Arbetsgivaren bör inför en lönerevision erbjuda sina anställda ett lönesamtal med sin närmaste chef. Vid ett lönesamtal har den anställde tillfälle att:

 • Få en motivering till varför man har den lön man har
 • Få information om vad man kan göra för att påverka sin lön framöver
 • Få möjlighet att ge sina synpunkter på sin löneutveckling

Lönerevisionen kan fylla ett viktigt syfte som styrmedel för verksamheten genom att premiera och förstärka goda arbetsinsatser och kompetensutveckling. Det är något som i sin tur hjälper företaget både att nå sina mål och att vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare.

Administrationen kring en löneadministration kan ofta vara tidsödande då mycket information ska sammanställas från olika källor och system. Ofta sker lönerevisonsarbetet dessutom manuellt genom olika dokument och Excel-mallar. Det kan vara svårt att få till en smidig och välstrukturerad process i företaget i stort, men även för chefer och anställda.

Genom att digitalisera lönerevisionen finns det stora möjligheter att automatisera bort onödiga moment, spara tid och höja kvaliteten i alla delar av processen. Klara Consulting kan i dag bistå alla våra lönekunder en möjlighet att effektivisera lönerevisionen med ett digitalt verktyg.

Ett av de verktyg som vi arbetar med är lönerevisionsmodulen i FLEX HRM. Med den har ni det mesta som behövs inför lönerevisionen på ett och samma ställe, som exempelvis:

Lönerevision - Flex HRM
 • Ett gemensamt flöde från förberedelse, arbete med nya löner, granskning, godkännande, verkställande och export till lönesystem
 • Överblick över nuvarande lön och eventuella tillägg och förmåner för hela företaget, grupper eller enskilda individer
 • Anställnings- och lönehistorik samt löneutveckling för enskilda medarbetare på företaget, även via graf
 • Kunna göra förändringar via procentpåslag eller påslag i belopp för hela företaget, grupp eller individ
 • Automatiserade kontroller för att säkerställa att ni håller er inom ramarna både för de fackliga kraven och verksamhetens budget
 • Jämförelser av lönenivåerna hos män och kvinnor och se utfallet av lönerevisionen, samt se graf ur jämställdhetsperspektiv

I verktyget finns även stöd för lönesamtal med samtalsmallar och alla tidigare lönesamtal finns också lättillgängliga.

Lycka till med lönerevisionen! Läs mer om våra tjänster inom lön eller kontakta oss gärna om du vill få hjälp med din lönehantering.

Kontakta oss angående lön

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.