Vanliga frågor om årsredovisningen

Upprätta en korrekt årsredovisning

Vad händer om något blivit fel och hur skriver jag en förvaltningsberättelse? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om årsredovisningar.

Vem kan upprätta en årsredovisning?

En årsredovisning kan upprättas helt och hållet av er själva, eller så kan ni välja att ta hjälp. Det enda som bolaget själva alltid måste göra är att skriva förvaltningsberättelsen. Om ni väljer att göra den själva är det viktigt att upprätta den helt i enlighet med årsredovisningslagen, vara noggrann och vara uppdaterad kring vad årsredovisningen för just ditt bolag ska innehålla, inte minst när det gäller noter. Det är också bra att fastställa en snygg och prydlig årsredovisning som ger ett bra intryck och kan användas i marknadsföringssyfte för att väcka intresse för företaget. Visst går det att göra årsredovisningen i ett vanligt Excel-dokument, men det ger kanske inte riktigt samma proffsiga intryck.

En professionell redovisningsbyrå upprättar en korrekt årsredovisning enligt årsredovisningslagen och aktuella bestämmelser. När du lämnar in företagets inkomstdeklaration får du frågan om årsredovisningen som ligger till grund för inkomstdeklarationen har upprättats av en redovisningskonsult eller revisor – det blir en typ av kvalitetsstämpel. Har du inte löpande hjälp med företagets redovisning, kan du alltid köpa hjälp med enbart årsredovisningen.

Vad händer om något blivit fel med årsredovisningen?

Bolagsverket kontrollerar att årsredovisningen innehåller alla delar som ska finnas med och att det även finns ett så kallat fastställelseintyg i original bifogat till årsredovisningen. Ett fastställelseintyg intygar att årsredovisningen är godkänd på årsstämman.

Upptäcker du att ni vill ersätta den tidigare inskickade årsredovisningen så går det, då byter Bolagsverket ut den redan registrerade årsredovisningen mot den senast inkomna. Detta strider dock mot god redovisningssed, där man ska rätta till felet i nästa årsredovisning.

Om Bolagsverket anser att årsredovisningen innehåller fel eller saknar delar så skickas ett föreläggande där du ombeds komplettera årsredovisningen. Kommer årsredovisningen eller kompletteringen inte in i tid behöver företaget betala en förseningsavgift och man riskerar likvidation.

Vem är ansvarig för årsredovisningen?

Företagets styrelse och vd är ansvariga för förvaltningen av företaget och att årsredovisningen upprättas i enlighet med lagen om årsredovisning. Detta gäller även om man tar hjälp med att upprätta årsredovisningen.

Hur skriver jag en förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen skrivs av bolagets styrelse, oavsett om ni tar hjälp med årsredovisningens övriga delar eller inte. Många av våra kunder vill gärna ha vägledning i hur man formulerar sig eller hur mycket eller lite man ska ta med. Här finns inget rätt svar, hur förvaltningsberättelsen utformas beror på en rad olika faktorer, som hur länge företaget funnits och hur mycket man vill dela med sig av synen på verksamheten och dess framtid.

Ett medskick vi tycker är värt att fundera över är dock att förvaltningsberättelsen är ett tillfälle för att marknadsföra sig. Dels genom att upprätta en snygg och prydlig förvaltningsberättelse, och dels genom att berätta lite mer utförligt om hur verksamheten drivs och kanske hur företaget arbetar i olika viktiga frågor som till exempel hållbarhet. Det är viktigt att ni har fog för det ni påstår i förvaltningsberättelsen, och allt kanske inte bör göras offentligt, men om ni balanserar på rätt sida kan en förvaltningsberättelse locka både nya kunder och aktieägare.

Vill du veta mer om grunderna i en årsredovisning?

Kontakta oss angående Redovisning

Vill du få hjälp med din årsredovisning eller veta mer om Redovisning? Fyll i dina uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.