Vad är skillnaden mellan ett föregående och sammanfallande semesterår?

Vad är ett semesterår? Och vad innebär föregående och sammanfallande semesterår?

Ett semesterår är det år där du som anställd kan ta ut dina semesterdagar.
Semesteråret är enligt semesterlagen fastställt till 1 april-31 mars och för att kunna ta ut semesterdagar behöver du som anställd tjäna in dem året innan, alltså föregående semesterår.
Fördelen med ett sådant upplägg är att din arbetsgivare vet hur många dagar du har tjänat in till, samt värdet på semesterdagarna vid byte av sysselsättningsgrad under intjänandeåret. Som nyanställd kan det vara en nackdel, då man kanske inte hinner tjäna in semesterdagar under sitt första anställningsår. Du kan fortfarande ta ut semester under kommande semesterår, men då obetalt.

För- och nackdelar med sammanfallande semesterår

Det är inte alltid som föregående semesterår tillämpas. Många företag eller kollektivavtal tillämpar nämligen semesterår som sammanfaller med intjänandeåret. Vanligast är att semesteråret är ett helt vanligt kalenderår: 1 januari-31 december.

Ett sammanfallande år innebär att du som anställd får dina betalda semesterdagar direkt i januari och sedan kan ta ut dagarna under året, alltså samtidigt som de tjänas in. Om du arbetar hela året har du tjänat in samtliga semesterdagar fram till semesterårets slut.

En klar fördel med sammanfallande semesterår är att du kan ta ut dina semesterdagar under året, utan att du behöver tjäna in dem först. Nackdelen är om du slutar under året och inte hinner tjäna in semesterdagar som redan tagits ut.

Du kan då bli återbetalningsskyldig.

Kontakta oss angående Lönehantering

Vill du kontakta oss för att veta mer om Lönehantering, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.

Viktigt att uppdatera löpande

Om du inte har tagit ut semesterlönegrundande frånvarodagar under året, eller om din sysselsättningsgrad har ändrats kan det påverka antalet intjänade dagar eller värdet av semesterdagarna.

Vid sammanfallande år måste du därför uppdatera intjänade dagar löpande under året för att semesterdagarna ska bli rätt och för att du inte ska råka ta ut för många semesterdagar.

Om intjänandeåret sammanfaller med kalenderåret görs semesterårsskiftet efter januarilönen för att få med eventuella uttagna semesterdagar i december. För föregående semesterår enligt semesterlagen görs semesterårsskifte efter aprillönen för att få med uttagna semesterdagar i mars.