Starta ditt bolag före 1 januari och få skattefördelar

Starta ditt bolag före 1 januari och få skattefördelar

Lågbeskattad utdelning upp till 204 325 kr för 2024

Ta del av lågbeskattad utdelning för fåmansbolag under nästa år – genom att starta ditt bolag senast 31 december.

När du äger andelar i ett fåmansföretag kan du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp vid beskattningsårets ingång. Om du däremot startar bolaget samma år gäller inte tillgodoräkningen. Om du går i tankar på att starta ett bolag kan det därför vara klokt att göra det redan nu, även om du inte kommer att driva det aktivt förrän senare. Detta gäller både om du startar ett aktiebolag eller ombildar en enskild firma till ett aktiebolag, men också om du köper ett existerande bolag. Det är de så kallade 3:12-reglerna som bestämmer hur mycket du kan ta ut i lågbeskattad utdelning.

Förenklingsregeln: utdelning inom gränsbelopp

Förenklingsregeln är ett sätt att räkna ut gränsbeloppet med hjälp av en schablon. Om du tar en utdelning inom ramarna för det satta gränsbeloppet så får du en beskattning på endast 20 procent, jämfört med 32–57 procent som tillämpas vid tjänstebeskattning, beroende på inkomstnivå. Gränsbeloppet för 2024 är satt till 204 325 kronor. Utdelning som överstiger det gränsbeloppet kommer att beskattas som inkomst av tjänst och alltså beskattas betydligt högre.

För att du ska få ta en lågbeskattad utdelning krävs att du äger kvalificerade andelar i bolaget vid ingången av året. Skulle det vara så att du äger andelar i flera olika bolag får du endast välja ett av bolagen att tillämpa den här regeln på.

Även om du inte skulle ta någon utdelning under 2024 så har du tillgodoräknat dig ett år extra om du startar ditt bolag före årsskiftet. Det gör att du kan få en större utdelning till lägre skatt framöver, till exempel skulle du 2025 kunna tillämpa dubbla gränsbelopp.

Huvudregeln: utdelning baserat på lön

Du kan också välja att ta en så kallad lönebaserad utdelning, men detta förutsätter att du tar ut en relativt hög årslön. Du måste ha tagit ut lön från företaget eller dess dotterföretag på minst 681 600 kronor eller 426 000 kronor plus 5 procent av alla löner i företaget och dess dotterföretag. Observera att det finns ett tak för hur mycket du kan beskattas för under ett år, och detta tak är 6 687 000 kronor, vilket motsvarar 90 inkomstbasbelopp. Detta gäller för inkomståret 2023 och innebär att din totala beskattade inkomst i kategorin tjänst inte kan överstiga detta belopp på grund av utdelningen. Det är också ett krav att du äger minst 4 procent av företagets andelar för att få tillämpa denna regel.

Viktigt att tänka på:

Det finns stora fördelar med att i första hand ta ut lön, även om det beskattas högre. Det gäller främst förmåner som hänger samman med kontanta löneuttag, som exempelvis föräldrapenning och pensions- och sjukpenninggrundande inkomst

Vi hjälper dig!

Vi på Klara Consulting hjälper dig gärna med utdelningar och 3:12-reglerna. Tveka inte att kontakta oss!