Säkerställd kvalitet med auktoriserade konsulter

Intygad kompetens med högt förtroende

Genom att använda sig av en auktoriserad löne- eller redovisningskonsult får företag proaktiv hjälp och kvalitativ rådgivning.

Ekonomihanteringen spelar en central och avgörande roll i en verksamhet, både vad gäller den dagliga driften och företagets utveckling. Här har vi listat fyra viktiga fördelar med en auktoriserad löne- eller redovisningskonsult:

1. Rätt kompetens – som hålls uppdaterad

Modern lönehantering och redovisning är komplexa områden som ställer allt högre krav på både kompetens och vidareutbildning. Att ha en auktoriserad löne- eller redovisningskonsult kan därför vara ett bra sätt att säkerställa kompetens i hanteringen. En auktoriserad konsult har mångårig erfarenhet av yrket och vet vad, när och hur något behöver göras. Utöver den faktiska hanteringen har konsulten även koll på nyheter och förändringar inom sådant som regelverk, lagstiftning och system. Det gör att företag får in en värdefull proaktivitet på sin ekonomiavdelning.

2. Hög kvalitet och högt förtroende

Anlitar ni en auktoriserad löne- eller redovisningskonsult får ni en intygat kompetent konsult som myndigheter och banker har förtroende för. Att samarbeta med intygad kompetens bidrar också till att stärka ert anseende och varumärke.

3. En god rådgivare

De flesta företag behöver någon form av löpande stöd när det gäller ekonomi och löner. Därför kan ett företags konsult ha mycket bra koll på verksamheten och vilka utmaningar och förbättringspunkter som finns i företaget. Ett bra bollplank kan hjälpa er med allt från redovisning, administration och företagande till regelverksfrågor och finansiell rapportering – så att allting blir rätt, men också så att företaget kan fatta väl underbyggda och analysdrivna beslut. På så sätt får verksamheten möjlighet att växa.

4. Arbete utifrån branschstandard

Att vara auktoriserad löne- eller redovisningskonsult innebär att arbeta enligt gällande branschstandarder, som Rex och SALK. Detta skapar goda rutiner och säkerställer att det blir rätt från början, så att saker och ting inte behöver rättas till i till exempel en revision. Ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt kan spara både tid och pengar.

Vad är Rex?

Rex är den branschstandard som alla auktoriserade redovisningskonsulter och redovisningsföretag arbetar enligt. Det är en svensk standard för redovisningsuppdrag som baseras på nordiska redovisningstjänster. Rex används för att skapa hög kvalitet i uppdragen.

Vad är SALK?

SALK är en svensk, normgivande standard för auktoriserade lönekonsulter. Standarden fungerar som en bruksanvisning med definitioner och mål och används som ett stöd och för att säkerställa kvalitet i löneprocessen.

Klara Consulting arbetar enligt Rex och SALK och har flera auktoriserade konsulter inom lön och redovisning. Därför behandlas Klara Consulting som en auktoriserad byrå, även om inte alla våra konsulter är auktoriserade. Att vara en auktoriserad byrå innebär att bland annat våra processer och vår dokumentation kring våra kunder granskas kontinuerligt. Med det kommer goda processer kring sådant som kvalitet, dokumentation och avtal. Vi omfattas även av Lagen om Penningtvätt och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om redovisning eller lönehantering? Fyll i ett par uppgifter så återkommer vi.