Revisor eller redovisningskonsult – vem gör vad?

Administrering och granskning

Har du koll på skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult? Här kommer en snabb genomgång.

Det korta, inte helt utförliga svaret är att en redovisningskonsult är den som bokför händelserna i ett företag eller en organisation och revisorn är den som granskar att händelserna blivit korrekt bokförda. Men det långa svaret då?

När behövs en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult hjälper företag med sin bokföring och bokför in- och utbetalningar och andra underlag, samt de arbetsuppgifter som hör till bokföringen, som att deklarera till Skatteverket och upprätta årsredovisningen. En redovisningskonsult gör inte nödvändigtvis hela paketet, utan det beror på hur uppdraget ser ut hos den aktuella kunden.

En annan viktig funktion en redovisningskonsult kan ha är den som rådgivare. Till exempel genom att bistå i skattefrågor eller att tillsammans med kunden tolka siffror, ta fram och beställa underlag för analys, stämma av mot nyckeltal och på så sätt ge beslutsunderlag för verksamheten att agera på. Ofta kan en redovisningskonsult med lite större fokus på rådgivning vara en auktoriserad redovisningskonsult med kompetens som intygats av en oberoende part.

Vill du veta mer om auktoriserade konsulter?

När behövs en revisor?

Enligt lag ska aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor om företaget de två senaste åren uppfyllt minst två av tre kriterier:

-haft mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

-haft mer än 1,5 miljoner kronor i balansräkningen

-haft fler än tre anställda

Revisorn granskar bokföringen och hur företaget skötts genom att gå igenom underlag och kontrollera att de hör till verksamheten, att de hanterats korrekt, att företagets rutiner är välfungerande och att styrelsen fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt. Baserat på denna granskning skriver revisorn en revisionsberättelse som ett intyg på granskningen. Granskningen behöver vara oberoende – den kan alltså inte göras av samma person som gjort bokslutet.

En godkänd revisor har en ekonomie kandidatexamen, tre års praktik och en revisorsexamen. En auktoriserad revisor har en fyraårig examen, minst fem års praktik, en revisorsexamen och har genomfört ett omfattande prov.

Skillnader och likheter

Som så ofta är det inte alltid vattentäta skott mellan revisorn och redovisningskonsulten. I flera fall kan de båda samverka, till exempel om revisorn upptäcker en förbättringspunkt som redovisningskonsulten kan implementera, kanske gällande rutiner. Utöver det så gör redovisningskonsulten en översikt av månadens alla händelser, så det är inte enbart revisorn som gör avstämningar.

En redovisningskonsult företräder företaget och fyller en viktig intern funktion. En revisor företräder till exempel anställda, leverantörer, kunder, Skatteverket och aktieägare och arbetar även mot mer externa parter.

Sammantaget finns det en tydlig uppdelning av ansvarsområden, men även en del likheter och samverkanspunkter. Vi lämnar er med en liknelse vi gillar: Se på redovisningskonsulten som en auktoriserad bilverkstad och revisorn som bilprovningen!

Kontakta oss angående Redovisning

Vill du kontakta oss för att veta mer om Redovisning, fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast med ett bra upplägg.