Förmånsbil eller tjänstebil?

Förmånsbil eller tjänstebil?

Välj rätt bilval för din verksamhet!

Företag som vill erbjuda förmåner till sina anställda väljer ofta att tillhandahålla en förmånsbil eller tjänstebil. Men vad är skillnaden mellan dessa och vilket alternativ passar din verksamhet? I den här artikeln kommer vi göra en genomlysning på fördelar och nackdelar samt ge dig viktig information att tänka på inför beslutet.

Förmånsbil vs. Tjänstebil: För- och nackdelar

Förmånsbil

En förmånsbil är en bil som företaget äger och anställda får använda som sin privata bil. Företaget betalar för alla kostnader, inklusive försäkring, underhåll, reparation och drivmedel. Den anställda behöver betala förmånsskatt på värdet av bilförmånen.

+

Förmånlig för privatpersoner då företaget täcker bilkostnaderna, även om du som privatperson beskattas.

Förmånsbilar kan vara ett lockande alternativ för privatpersoner då företaget står för bilkostnaderna, även om du som privatperson kommer att bli beskattad för förmånen.

+

Inga begränsningar för att använda bilen privat.

Ingen privat körningsbegränsning. Med en förmånsbil kan du köra obegränsat för privat bruk.

Kostnaden är högre än för en privatbil på grund av förmånsskatt.

Förmånsbilar leder ofta till en högre drivmedelskostnad på grund av ett påslag på 20 % utöver den faktiska kostnaden för drivmedel.

Komplexa regler om beskattning som kan vara svåra att förstå.

Reglerna för en förmånsbil är komplexa och kan upplevas krångliga. Det är mycket att ta hänsyn till för både anställda och företag för att undvika oönskade överraskningar.

Krångligt redovisningssystem, särskilt för leasade bilar.

När det gäller redovisning, speciellt för leasade bilar, kan det vara en krånglig process att korrekt rapportera och hantera förmånsbilar. Beroende på vilken redovisningsstandard som din verksamhet följer finns det olika bestämmelser, se över så att du följer rätt standard.

Tjänstebil

En tjänstebil är en bil som arbetsgivaren äger och tillhandahåller för arbetsändamål. Arbetsgivaren betalar för kostnaderna för bilen och det finns tydliga regler för att undvika förmånsskatt. En tjänstebil ger fördelen att den anställda har tillgång till en bil för jobbet utan att behöva bekosta driftskostnader, men det finns strikta regler för privat användning.

+

Tydliga och enkla regler för att undvika förmånsskatt.

En tjänstebil har till skillnad mot en förmånsbil väldigt tydliga och strikta regler för hur bilen får användas för att undvika förmånsbeskattning.

+

Begränsad privat användning av bilen.

Tjänstebilens huvudsakliga användningsområde är körning i tjänsten. En tjänstebil är en bra lösning för arbetsgivare som vill begränsa privat användning av bilen.

Strikt begränsning för privat användning

Tjänstebilar är strikt begränsade gällande privat körning. Man får inte överskrida gränsen på max 100 mil per år och högst 10 gånger per år enligt Skatteverkets regler.

Körjournal krävs

En körjournal är ett verktyg som används för att bevisa att bilen huvudsakligen används för arbete och på så vis för att undvika förmånsbeskattning.

Avgörande att följa alla regler för privat användning.

Förare av tjänstebilar har bevisbördan för att visa att de följer reglerna för privat användning och inte överskrider de gränser som finns.

En tjänstebil är ett utmärkt val för arbetsgivare som vill begränsa privat användning av bilen. Men det är också viktigt att bilen övervägande används för rörlighet i arbetet, annars blir det lätt att det blir förmånsskattning. Dessutom är det viktigt att följa alla regler och ha en utförlig körjournal som bevisar bilens användning.

Viktiga överväganden när du viljer mellan förmånsbil eller tjänstebil:

När du beslutar mellan att välja en förmånsbil eller en tjänstebil, finns det några viktiga faktorer att förhålla sig till. Det är viktigt att ta hänsyn till ditt företags specifika behov men också vilka preferenser dina anställda har. Du bör också ta hänsyn till förmånsvärdet av bilen och hur det kan påverka beskattningen. Om det är möjligt kan du också överväga fördelarna med att välja en miljöbil, eftersom det kan ge skattelättnader. Kom ihåg att det finns olika regler och krav för både förmånsbilar och tjänstebilar, så det är viktigt att du har en klar förståelse för vilka regler som gäller i ditt specifika fall.

Förmånsbil

När du överväger en förmånsbil är det viktigt att noga se över och räkna ut förmånsvärdet på bilen. Förmånsvärdet ligger till grund för förmånsbeskattningen och baseras på flera faktorer:

  • Nybilspris: Ju högre pris på bilen, desto högre blir förmånsvärdet och därmed din beskattning. Om du väljer en dyrare bil kan det leda till betydande skattekonsekvenser.
  • Extrautrustning: Om din förmånsbil är utrustad med extra tillval som inte ingick i nybilspriset, kommer dessa tillval att öka förmånsvärdet och potentiellt påverka din beskattning.
  • Körsträcka: Din årliga körsträcka i tjänsten kommer att påverka förmånsvärdet. Här är det viktigt att vara realistisk och uppskatta hur mycket du faktiskt kommer att köra i tjänsten.
  • Miljöbil: Vissa miljövänliga bilar kan ha lägre förmånsvärde och därmed lägre beskattning. Att överväga en miljöbil kan vara fördelaktigt både för din plånbok och miljön.
  • Fordonsskatt: Fordonsskatten påverkar också förmånsvärdet. Om bilen har hög fordonsskatt kan det öka förmånsvärdet och därmed din skatt.

Skatteverkets bilförmånsberäkning är ett bra verktyg om man vill räkna ut förmånsvärdet på en bil.

Tjänstebil

När du överväger en tjänstebil finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Tjänstebilar erbjuder både fördelar och utmaningar som kan påverka både företaget och de anställda. Här är några nyckelfrågor att tänka på innan du bestämmer dig:

  • Primär användning: Tjänstebilen ska främst användas för arbetsändamål. Det är en idealisk lösning för anställda som behöver en bil för att utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt begränsar att bilen används i för stor utsträckning privat.
  • Körjournal: För att undvika förmånsbeskattning måste man kunna bevisa att bilen används för arbete och inte privat. En körjournal är ett värdefullt verktyg för detta ändamål och för att undvika eventuell skattebörda.
  • Redovisningsregler: En korrekt redovisning, speciellt vid leasing, kräver förståelse och kunskap för de regler och krav som gäller för tjänstebilar. Det kan vara en god idé att ta hjälp av en ekonomibyrå som kan säkerställa att redovisningen blir korrekt.
  • Förmånsbeskattning: Om gränserna för privat körning överskrids kan tjänstebilen omvandlas till en förmånsbil med förmånsbeskattning som konsekvens.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Att välja rätt bil för just din verksamhet kan upplevas komplicerat, men det är värt att lägga tid på att tänka igenom alternativen. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar för både företaget och dess anställda.

Vi rekommenderar att du rådfrågar experter om du har frågor eller behöver mer rådgivning. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.