Fora – stora förändringar från och med år 2024

Fora - Stora förändringar from år 2024

Stora förändringar i Fora-rapporteringen.

Under alla år har rapportering av årslöner skett årsvis men från och med 1 februari 2024 ska rapporteringen istället ske månadsvis.

Vem det berör?

Den nya månadsrapporteringen gäller endast kollektivanställda med avtalspension SAF-LO. Kollektivavtalsbundna tjänstemän berörs ännu inte utan ska fortsättningsvis rapporteras årsvis.

Vad är syftet med förändringen?

Anledningen är framförallt för att arbetare ska kunna få sina pensionspremier överförda varje månad på samma sätt som tjänstemännen får idag. Det ger större möjlighet till avkastning under årets gång i stället för tidigare en gång om året.

Rapporteringen till Fora blir mer enhetlig tillsammans med annan rapportering som arbetsgivare gör, exempelvis till Skatteverket och Collectum som också har månadsrapportering.

Månadsfakturan för arbetsgivare med anställda som omfattas av Avtalspension SAF-LO blir verklig kostnad istället för en faktura varannan månad med preliminär beräknad kostnad.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

I korthet innebär det:

Arbetare – blir månatlig rapportering av löner. Ny uppmärkning av alla arbetare.

Tjänstemän – är fortsatt årlig rapportering av årslönesummor i januari för det föregående året.

Olika fakturor för olika typer av anställda med två olika betalningsmottagare.

Vad händer nu?

Redan nu kan du som har arbetare ta reda på mer om den nya uppmärkningen av era arbetare. Kontrollera att tjänstemän och arbetare ligger under rätt personalkategori.

2024

31 januari
31 januari 2024 – är sista datumet för rapportering av årslönesummorna år 2023

31 mars
31 mars – ska alla arbetare vara uppmärkta. Löner för januari och februari ska vara rapporterade. Fora skickar ut information när det är möjligt.

April
April 2024 – fakturan för arbetarnas tjänstepension och försäkringar för januari och februari 2024 skickas ut tidigast i april.

2025

31 januari
Totala årslönesumman för tjänstemännen ska rapporteras för 2024.

Våra progamvaruleverentörer kommer stödja den nya rapporteringen.

Vad blir nästa steg i Foras förändringsarbete?

I framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknats via Fora. Var uppmärksam när Fora skickar ut information.

Fora logotype