7 tips för ett lyckat utvecklingssamtal

7 tips inför utvecklingssamtalet

Skapa effektiva utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal handlar inte bara om att ställa frågor och få svar, det handlar också om att skapa en öppen dialog där medarbetare känner sig hörda. Genom att ställa relevanta frågor och hantera utmanande samtal med empati och respekt kan ett utvecklingssamtal bli nyckeln till tillväxt och styrka för både dig och dina medarbetare.

1. Skapa en dialog och bli mer lyhörd

Ett riktigt bra utvecklingssamtal är ett ömsesidigt utbyte mellan medarbetare och chef. Släpp rollen som intervjuare och fokusera på svaren istället för på frågorna. Som chef är det viktigt att du lyssnar och att du både kan ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt.

2. Lämna ut frågeställningar före samtalet

Att båda parter är förberedda är en förutsättning för att samtalet ska ge något. Se till att medarbetaren i god tid får ett antal frågor som ska besvaras innan samtalet. Be gärna medarbetaren att formulera egna viktiga punkter också. Ett tips är att använda sig av digitala verktyg med vilka man får stöd i att hantera samtalen med sina anställda tydligt och strukturerat.

3. Välj rätt mötesmiljö

Håll mötet på neutral mark om det är möjligt. Att ses på chefens kontor kan skapa obalans och sämre förutsättningar för en öppen dialog. Om ni håller samtalet på distans gäller samma regler som i fysiska möten – se till att ni sitter ostört och fokuserat. Välj videosamtal istället för telefonsamtal! Att se mimik och kroppsspråk är viktigt.

4. Sätt ram och struktur för utvecklingssamtalet

Inled med att sätta ramar och en struktur för mötet. Ett utvecklingssamtal är ett gemensamt samtal med gemensamt ansvar. Därför är det viktigt att redan tidigt I mötet stämma av förväntningar och vara tydliga med hur lång tid ni har på er. Se till att inga telefoner, notifikationer eller kollegor stör. Om utvecklingssamtalet hålls digitalt kan man med fördel använda ett headset för att undvika störande bakgrundsljud.

Använd gärna en checklista eller ett digitalt stöd vid samtalet. När du har punkterna framför dig på bordet kan du fokusera helt på er dialog. 

Ladda ner vår mall för utvecklingssamtal

Här kan du ladda ner vår mall som hjälper dig att få med allt och hålla styr på utvecklingssamtalet.

5. Gör en handlingsplan

Avsluta samtalet med att göra en individuell handlingsplan för medarbetaren.

6. Se till att beslut följs upp och löften infrias

Summera vad ni kommit fram till under samtalet och var tydlig med hur planen framåt ser ut. Förklara hur du kommer att gå vidare med eventuella frågor eller kritik som kommit upp. Innan ni avslutar ert möte, boka in ett uppföljningssamtal om det skulle behövas.

7. Håll utvecklingssamtal minst en gång per år

Ofta håller man utvecklingssamtal en gång per år. Kanske är det därför det kan kännas så högtidligt och dramatiskt? Fundera på om det är ett bra intervall för er, eller om ni har möjlighet och behov av tätare avstämningar. Det kan variera, till exempel beroende på hur länge medarbetaren haft sin roll.

Kontakta oss

Klara Consulting erbjuder ekonomiska tjänster som passar företag i alla skeden. Oavsett om du behöver hjälp med HR-relaterade frågor eller ekonomisk planering, är vi här för att hjälpa dig! Kontakta oss för en skräddarsydd lösning!