5 redovisningstips att tänka på för dig som företagare inför årsskiftet

5 redovisningstips inför årsskiftet

Är det mycket för dig som företagare att tänka på inför årsskiftet? Här får du 5 tips för att hjälpa dig:

1. Julgåvor och julfest – få koll på vad som är avdragsgillt

Som arbetsgivare kan du ge en anställd en julgåva som normalt är skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Julgåvor till de anställda är skattefria och avdragsgill så länge dess värde inte överstiger 500 kronor inkl. moms. Om gåvan är dyrare än så måste du som arbetsgivare betala aktuell arbetsgivaravgift på hela beloppet.

Julgåvor till affärskontakter är inte avdragsgilla. Däremot kan en enklare reklamgåva som inte överstiger 300 kronor inklusive moms vara avdragsgill.

Julfest är inte en avdragsgill men däremot får företaget lyfta momsen för förtäring på underlag upp till 300 kr per person. Kringkostnader som musikunderhållning, lokalhyra och uppträdanden är avdragsgilla med 180 kr + moms per person. Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna.

Julfest och julbord med affärskontakter är inte avdragsgill och då villkoren för representation normalt inte är uppfyllda leder detta även till att företaget inte får lyfta momsen. Däremot om företaget anordnar ett event som en kundutbildning, seminarium eller liknande skulle företaget kunna få avdrag för kringkostnaderna för eventet.

2. Kontrollera obetalda kund- och leverantörsfakturor

Kontrollera obetalda kund- och leverantörsfakturor Vid årsbokslut för ett företag som redovisar moms enligt kontantmetoden ska obetalda kund- och leverantörsfakturor redovisas som intäkter och kostnader, även om du ännu inte fått betalt. I dessa fall ska momsen tas med i den redovisningsperiod för moms som avslutas 31 december givet att företaget har årsbokslut 31 december.

3. Gå igenom fakturor för att boka upp eventuella periodiseringar

Att kontrollera och eventuellt justera så att samtliga intäkter och kostnader hamnar på rätt räkenskapsår är något som måste göras för att kunna avsluta räkenskapsåret genom att göra bokslut. I nästan alla företag uppstår det inkomster och utgifter som betalats i en period men intjänats respektive förbrukats i en annan.

4. Ha ordning och reda på underlagen inför årsbokslut

Att ha ordning och reda på underlagen vid sammanställning av löner, pension och annan information till Skatteverket har du nytta av även i bokslutet. Passa på att ta fram underlag och material, så som skattekontoutdrag, försäkringsbrev för företagsförsäkringen, kvitton och fakturor m.m som ska till redovisningskonsulten eller revisorn.

5. Starta företag redan i år för att tillgodoräkna utrymme för utdelning framåt

För att omfattas av de så kallade fåmansbolagsreglerna (Löneuttag i fåmansbolag) behöver du vid ingången av året äga ett aktiebolag. Om aktierna är kvalificerade får du tillgodoräkna dig ett lågbeskattat utrymme och därmed få lågbeskattad utdelning från aktiebolaget. Detta utrymme går förlorat om du startar eller äger aktierna först efter årsskiftet. 

OBS! Innehållet i artikeln utgör inte skatterådgivning som läsaren har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som allmän vägledning och översiktlig beskrivning av regelverket.

Professionell hjälp med redovisning

Vi erbjuder alla tjänster som rör ditt företags ekonomi och skräddarsyr vårt erbjudande så att det passar just ditt företag och stöttar dina medarbetare.

Kontakta oss för att få veta mer!
Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.