”Samarbetet fungerar fantastiskt bra. Innan flög vi i blindo och nu tar vi beslut som är baserade på fakta.”

doktor.se herobild

Rutiner och underlag stöttade snabbväxande Doktor.se

När företag växer snabbt är det extra viktigt att ha bra rutiner och tillförlitliga ekonomiska underlag för att kunna fatta kloka beslut. Samtidigt är det just under snabb tillväxt som detta kan vara svårt att upprätthålla.

Doktor.se växte i rask takt – mycket snabbare än de hann rekrytera personal på finanssidan. För att lösa situationen tog de hjälp av Klara Consulting.

– Vi tog flera kapitalinitiativ på kort tid i och med att vi bland annat knöt till oss nya hälsocentraler. På bara några månader gick vi från att vara 12 personer till 93. Vi behövde extern hjälp. Klara Consulting hade gjort ett bra jobb med vår årsredovisning och därför var valet enkelt, säger Adam Rosenholm, finansdirektör på Doktor.se.

Två månader efter att Klara Consulting hade fått uppdraget hade redovisningsteamet hjälpt Doktor.se att komma i kapp med sin redovisning och skapat tydliga rutiner som gör att företaget nu kan växa i samma takt men under kontrollerade former.

– Samarbetet fungerar fantastiskt bra. Varje månad får jag en rapport som jag sedan presenterar för styrelsen. Rapporten är en stark grund i vårt beslutstagande. Innan flög vi i blindo och nu tar vi beslut som är baserade på fakta, säger Adam.

De anpassade månadsrapporterna som Klara Consulting ger Doktor.se har byggts utifrån företagets behov och struktur. Allt för att rapporten ska bli så knivskarp som möjligt och ge insikter som mynnar ut i kloka beslut.

Om Doktor.se

Doktor.se grundades 2016 och är en av Sveriges största aktörer inom digital vård – men man äger även fysiska vårdcentraler. Doktor.se erbjuder digital service i form av en app som hjälper människor med sjukvårdsrådgivning på distans. Inom tre minuter kan den som söker rådgivning kostnadsfritt få kontakt med en specialistsjuksköterska, barnmorska, läkare eller psykolog.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.