”Lösningen med Klara Consulting blev en riktig framgångsfaktor.”

3GIS herobild

Outsourcing nyckeln när verksamheten tog ny form

3GIS var en stor organisation med ojämn arbetsbelastning på ekonomiavdelningen – i dag är de en slimmad verksamhet med fokus på kärnverksamheten.

Med ett enormt projekt att bygga 3G-nät i Sverige har 3GIS gått från att vara ett stort byggbolag som sysselsatte som mest omkring 300 personer till att vara en nätoperatör med ansvar för drift och underhåll med en slimmad organisation på ungefär 15 personer inklusive konsulter.

3GIS äger ett stort antal master och torn som bär 3GIS’ antennsystem. Den yta som inte används av 3GIS hyrs ut till kunder som sätter upp utrustning för både 4G och 5G. Detta innebär att 3GIS har en enorm mängd hyresavtal där det mesta rör sig om årsfakturering. I december varje år får man in ungefär 1 200 fakturor – en vanlig månad rör det sig om 200–500 stycken.

– I december brukade kollegorna på leverantörsreskontran jobba hur mycket som helst, medan det en annan månad kunde vara svårt att få tiden att gå. Det fungerade inte att ta in en konsult under december – det är mycket som ska kontrolleras, periodiseras och bokas på projekten och det var svårt att få in hjälp som verkligen var en hjälp, säger Catarina Nilsson, Financial manager på 3GIS.

Samtidigt som man ville fördela arbetsbördan på ett bättre sätt planerade man att flytta kontor och man tog kontakt med Klara Consulting under 2010. Medarbetaren som var ansvarig för leverantörreskontra på 3GIS, hade i och med en flytt fått ett ohållbart pendlingsavstånd – samtidigt var hon mycket duktig. Kunde kanske man få till en lösning som avlastade 3GIS på ett sätt som gynnade alla? Sagt och gjort, när flyttlasset gick så började medarbetaren i stället hjälpa företaget som konsult på Klara Consulting.

”Lösningen med Klara Consulting blev en riktig framgångsfaktor.”

Catarina Nilsson, 3GIS

Utöver leverantörreskontra hjälper Klara Consulting till med kundreskontra, löner, huvudbokstransaktioner och avstämningar i bokslut.

– Klara Consulting arbetar i våra system, vilket gör det väldigt enkelt för oss. Det är inte så att Klara Consulting sköter allt och bara skickar en rapport till oss, utan det är ett samarbete – och ett väldigt enkelt sådant, säger Catarina Nilsson.

I och med att ansvaret för både leverantör- och kundreskontra delas på Klara Consulting finns det alltid någon insatt i 3GIS affär och behov som är tillgänglig.

– Det är en riktig trygghet att det finns flera personer som kan våra uppgifter på Klara Consulting och vi behöver inte oroa oss lika mycket för att någon ska sluta, vara ledig eller bli sjuk. Vi skulle inte kunna ha den bemanningen själva – det blir en kontinuitet som vi kanske inte haft annars, säger Catarina Nilsson och fortsätter:

– Det är också väldigt roligt att vår gamla kollega fortfarande är kvar på Klara Consulting och har huvudansvaret för vår leverantörsreskontra efter alla år. Det är kul att hon fått utökade ansvarsområden och kunnat växa – de möjligheterna hade ju inte riktigt funnits annars, säger Catarina Nilsson.

Lösningen blev en riktig lyckträff för alla inblandade och på ekonomiavdelningen flyter arbetet på sömlöst mellan medarbetarna på 3GIS och konsulterna från Klara Consulting.

Om 3GIS

3G Infrastructure Services AB (3GIS) grundades 2001 och är ett fristående samägt bolag mellan Telenor Svenska AB och 3 (Hi3G Access AB). Från att från början vara ett byggbolag är man idag en nätoperatör med fullt ansvar för drift och underhåll med målet att erbjuda marknadens bästa tjänstetillgänglighet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.