”Klara Consulting förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar.”

Brandskyddsverket herobild

Nära och effektivt samarbete ger helhetsbild för Brandskyddsföreningen

När Brandskyddsföreningen stod inför utmaningen att bygga upp en ny ekonomifunktion tog de hjälp av Klara Consulting för delar de själva inte hade resurser eller kunskap för.

– Klara Consulting kunde snabbt ge oss vägledning och tillsammans kom vi fram till vilka behov vi hade. Jag upplever att Klara Consulting förstod vår vision om en effektiv ekonomifunktion och de bemöter oss alltid med bra lösningar, säger Lena Karlsson, Ekonomichef, Brandskyddsföreningen.

Lena Karlsson har själv en bakgrund inom redovisningsbranschen och vet hur viktigt det är att samarbeta med en byrå som har bred kompetens och flexibla lösningar.

Under tiden har parterna utvecklat ett nära samarbete och skapat ett helhetsgrepp, vilket lett till ett effektivt arbetssätt. Brandskyddsföreningen har i dag en egen ekonomifunktion, men har outsourcat kundfakturor, leverantörsfakturor och redovisning till Klara Consulting.

Att ha ett säkert och fungerande informationsflöde mellan parterna är av stor betydelse för Brandskyddsföreningen. Något som annars kan vara svårt när tjänster outsourcas och leden blir många och information försvinner.

”Med Klara Consulting är det enkelt att etablera en god relation, det gör att det blir smidigt att överföra information mellan varandra. Vi har regelbunden kontakt och veckovisa möten för att se till att alla i organisationen håller sig uppdaterade.”

Lena Karlsson, Brandskyddsföreningen

Med extern expertis från Klara Consulting kan Brandskyddsföreningen se till att ekonomistyrningen fungerar på bästa sätt. Samarbetet är under ständig utveckling och hela tiden pågår ett arbete för att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra ekonomifunktionen.

Om Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, besiktning, restvärdesräddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.