”Klara Consulting har tänkt utanför boxen, varit flexibla och förstått hur de ska hjälpa oss.”

Från startup till börsnoterad med ekonomihjälp från Klara Consulting

EPTI är det innovativa – och numera börsnoterade – bolaget som gått från nystartat företag med tre grundare till 25 portföljbolag och 250 anställda i åtta länder. Klara Consulting har stöttat med ekonomitjänster sedan start.

EPTI:s affärsidé går ut på att investera kapital och operationellt stöd i tillväxtföretag inom segment där man har stark kompetens och anser har stor potential: Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS och Services. Man startar även egna bolag – incubation-bolag – i olika partnerskap. EPTI är ett så kallat company builder-bolag som fungerar som ett kombinerat investment- och kärnbolag och har i skrivande stund 25 portföljbolag, varav 17 är majoritetsägda.

– Vi går in i bolag och affärsidéer med stor tillväxtpotential där den tekniska produkten är central. Vår investeringshorisont är två till sju år och vi har ett aktivt ägande där vi kompletterar med funktioner där vi kan skapa värden, säger Arli Mujkic, vd för EPTI.

För sina externa growth-bolag identifierar EPTI intressanta idéer och koncept på marknaden och undersöker hur man kan bidra till att skala upp verksamheten. Mot en ersättning i aktier eller likvider stöttar EPTI med kapital, resurser och talang för att ta portföljbolaget till nästa nivå. På det sättet fungerar EPTI som en inkubator. De fem segment EPTI arbetar inom befinner sig i stark tillväxt där nya affärsmodeller och disruptiva lösningar hela tiden växer fram. Varje portföljbolag har sin egen, unika resa, men bolagen kan också dra nytta av varandras tjänster och kunskaper på ett sätt som kan ge stora synergieffekter. 

EPTI:s egen resa har gått snabbt – från grundande till börsnotering har mindre än fem år gått. Klara Consulting har haft glädjen att vara med från början. På en lunchrestaurang i Stockholm 2017 beskriver Arli sin affärsidé för Klara Consultings Robert Lindholm:

– Jag och Robert sågs för ett möte där jag berättade om min idé till ett company building, som då inte fanns i Sverige. Jag ritade upp min plan på en servett, som jag vet att Robert har kvar. Det var starten till ett fantastiskt bra samarbete som varit ovärderligt för oss.

Till en början arbetar Klara Consulting med de uppgifter som hör till en bolagsstart, som att registrera bolaget och skapa och implementera olika processer och rutiner. EPTI får en bra start och förvärvar sitt första bolag under 2017. Lite senare tillkommer nästa bolag och Klara Consulting stöttar bolagen med den löpande redovisningen, bokföring, kund- och leverantörsreskontra, bokslut och årsredovisning. I takt med att EPTI:s portfölj och omsättning växer, gör också samarbetet det.

– Vi har haft ett fantastiskt stöd från Klara Consulting. Det började med enklare redovisningshjälp för ett nystartat bolag till att innefatta mer strategisk hjälp som hantering av förvärv och investeringsrundor, effektivisering av standardiserade processer, finansiell rådgivning, styrelsearbete och ovärderligt stöd inför vår börsnotering, säger Arli.

Under 2021 gör EPTI en rad förvärv som fördubblar antalet medarbetare. Ett av förvärven, Invajo, är börsnoterat. Invajo är en plattform som stödjer användare och företag med flexibla, onlinebaserade evenemangsfunktioner. Genom förvärvet införlivas Invajo i EPTI:s portfölj, samtidigt som EPTI tar Invajos plats på börsen, ett så kallat omvänt förvärv. Under sex månader pågår arbetet med det omvända förvärvet och förberedelserna inför noteringen av EPTI med bland annat due diligence-processer, konsolidering av bolag och finansiell rapportering för Klara Consulting. Den 21 december 2021 kan teamet ringa i klockan på Nasdaq First North. EPTI har precis tagit klivet in på börsen.

– Börsnoteringen var verkligen en milstolpe i vårt samarbete med EPTI, ett kvitto på att Klara Consulting kan vara med hela vägen i ett företags tillväxtresa. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med EPTI och att hjälpa EPTI att nå sina nya mål, säger Robert Lindholm, Klara Consulting.

EPTI:s motto är att möjliggöra innovation och man strävar efter att bli det bästa company builder-bolaget i Europa.

– EPTI är ett annorlunda bolag, med en otroligt stark tillväxt – vi har växt med omkring 1 000 procent sedan starten. Klara Consulting har tänkt utanför boxen, varit flexibla och förstått hur de ska hjälpa oss. Jag känner ett lugn över att de ekonomiska delarna sköts av Klara Consulting, säger Arli.

För de första fem åren hade EPTI ett oerhört ambitiöst mål om att gå från noll till en miljard i substansvärde, något som man faktiskt nästan nådde. För nästa femårsperiod har man inga planer på att slå av på takten.

– Vi har fantastiskt duktiga medarbetare och vill fortsätta växa på samma sätt, med större muskler och fler förvärv. Jag tror på en fortsatt stark tillväxt och vi är ännu starkare med stödet från Klara Consulting, säger Arli.

Om EPTI AB

EPTI grundades 2017 och är ett company builder-bolag inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS och Services. Man äger 25 portföljbolag, varav 17 är majoritetsägda. EPTI:s affärsidé går ut på att investera kapital och operationellt stöd för att skala upp sina portföljbolag. Sedan 2021 är man listad på Nasdaq First North.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.