”Vi känner ett stort förtroende för Klara Consulting och har överlåtit hela ansvaret till dem.”

AstridLindgrensBarnsjukhus herobild

Barnforskningen får rätt fokus med en outsourcad ekonomiavdelning

Klara Consulting är en outsourcad ekonomiavdelning hos Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tack vare samarbetet behöver stiftelsen inte lägga kraft på ekonomiadministration utan kan helt fokusera på att fler barn ska få leva ett friskt liv.

Astrid Lindgren tog barnen på allvar. Lyssnade på dem, gav dem tid, kärlek och engagemang. Hon berättade om livet för dem, utan att försköna och utan att skrämma. Hennes skrivna ord väckte kraft, gav tröst och förändrade världen. Personerna bakom Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus är inte magiska sagoberättare som Astrid Lindgren, men de har möjlighet att förändra verkligheten för barn som drabbas av sjukdomar i tidig ålder.

Stiftelsen barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus stöttar forskning kring kroniska sjukdomar hos barn. Stiftelsen ger stöd till barnläkare vid Karolinska sjukhuset så att de har möjlighet att forska på barnsjukdomar och därmed ge sjuka barn möjlighet att leva ett friskt liv. Ett enormt engagemang hos några ideellt arbetande personer gör att fler barnläkare får stöttning och möjlighet att forska på kroniska barnsjukdomar.

Klara Consulting arbetar proaktivt och ser till att stiftelsens finansieringar används på ett korrekt sätt efter deras behov. Det är ett viktigt ansvar både gentemot barnen, forskarna och de som valt att stödja dem. Men också mot Svensk insamlingskontroll, även kallat 90-konton, som säkerställer att organisationer och stiftelser följer regelverken.

– Det gäller att pengarna hanteras med ett stort emotionellt omdöme. Det är individers egna pengar som kan hjälpa ett barn som exempelvis har diabetes 1 och kämpar för sitt liv. Forskningen kan göra att barnet överlever. Klara Consulting agerar alltid etiskt och professionellt. Utöver bokslut och rapporter tar de även ansvar för överföringsdatum, transfereringar och mycket annat, säger Hans Curman.

Klara Consulting tar ansvar för den dagliga bokföringen, rapporter och har koll på flödet och utdelningar så att stiftelsen kan fokusera på att stödja forskare som arbetar för att ge sjuka barn ett friskare liv.

Om Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus grundades 1996 i samband med invigningen av Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Stiftelsens syfte är att genom donationer från privatpersoner och företag stödja forskning som förebygger att barn drabbas av allvarliga och kroniska sjukdomar och hjälper dem som drabbas i tidig ålder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.