”Klara Consulting agerar som en verkligt långsiktig samarbetspartner som bidrar till vår ekonomistyrning.”

ChildhoodCase herobild

Utmanande ekonomistyrning hos World Childhood Foundation

När kraven på stiftelser ökar behövs nära samarbeten. Hur kan ekonomistyrning användas för att nå målen? Här ett exempel från World Childhood Foundation.

World Childhood Foundation arbetar för att förebygga våld och övergrepp av barn. Stiftelsen som grundades år 1999 av H.M. Drottning Silvia verkar för allas rätt till en barndom och stödjer runt 100 olika projekt, som drivs av lokala organisationer i 16 länder. Verksamheten finansieras av företagssamarbeten, privata givare och avkastning på det egna kapitalet.

Stiftelser har generellt som mål att varje skänkt krona ska användas för ändamålet och att varje krona ska nå största möjliga effekt. Den egna uppföljningen och ekonomiadministrationen är därför av stor vikt. Den får dels inte vara för dyr, dels måste den bidra till utvecklingen av verksamheten.

Valet föll på Klara Consulting när Childhood letade efter en stabil samarbetspartner som var oberoende av revisionstjänster. Klara Consulting har sedan dess skött löpande redovisning, lönehantering och rapportering.

Childhood har nya, ambitiösa interna mål samtidigt som de externa kraven ständigt ökar. Konsulterna på Klara Consulting sköter allt löpande arbete, förutom lönehanteringen, på plats hos Childhood. Tre konsulter är i olika grader inblandade i uppdraget.

Hos Childhood är det inte bara årsredovisning utifrån K3-regelverket. Det handlar även exempelvis om rapportering till Svensk insamlingskontroll och FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII har bland annat en välutvecklad kvalitetskod för att säkra organisationernas kvalitetsarbete och interna kontroll.

Samarbetet mellan Childhood och Klara Consulting har vidareutvecklats över tid. Det gäller framför allt ekonomistyrningen. Rapporter och prognoser till styrelse och exekutivkommitté bidrar idag till mer detaljerade beslutsunderlag. Klara Consultings konsulter deltar under planeringsdagar och presenterar resultat på styrelsemöten, vid behov. De stödjer även med kompetens till projektledarna, som ska säkerställa att alla projekt har fungerande ekonomirutiner.

Genom ett verkligt nära samarbete har Klara Consultings konsulter blivit en del av verksamheten. Det bidrar till både engagemang och förståelse för vad verksamheten behöver. Samtidigt behåller Childhood fördelarna med externa konsulters integritet och yrkeskunnande. Det är också kostnadseffektivt då det finns tillgång till flexibel kapacitet och kompetenser på olika nivåer, när de behövs, utan att ha heltidsanställda.

För Klara Consulting är det ett uppdrag i den allra mest positiva andan – att företaget och konsulterna kan bidra till det viktiga ändamålet med barns rättigheter. Slutresultatet är det pågående, gemensamma, arbetet för att hela tiden utveckla Childhoods ekonomifunktion. Med ökade interna ambitioner och externa krav blir ekonomistyrningen allt viktigare. Det nära partnerskapet med Klara Consulting bidrar till att fortsatt stärka Childhood.

Om World Childhood Foundation

World Childhood Foundation grundades 1999 av H.M. Drottning Silvia med syfte att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Stiftelsen stödjer runt 100 olika projekt, som drivs av lokala organisationer i 16 länder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du kontakta oss? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.