Biometria

Med outsourcad lönehantering får man stabilitet och minskad sårbarhet

Biometria står inför en digitalisering där man hela tiden ser över processer och moderniserar och digitaliserar. Medlemsföreningen har under det senaste året utvärderat sina samarbetsparters för att få en så trygg och säker drift som möjligt. Klara Consulting levererar idag en löpande digital lösning för Biometrias lönehantering.

Virkesmätningsföreningarna i Sverige som tidigare hette VMF, Qbera och SDC gick samman och bildade Biometria i början på 2019 som idag omsätter drygt 1 miljard SEK. Eftersom Biometria finns utspritt över hela landet och sammanslagningen förde med sig olika kulturer och rutiner arbetar man hårt för att bli ETT Biometria med samma värderingar och arbetssätt, en resa som Klara Consulting är en del av då schemaläggning är en av de pusselbitar som ska falla på plats.

Komplexiteten av lönehanteringen krävde systembyte

Vid sammanslagningen valde Biometria att outsourca lönehanteringen och man anlitade en leverantör för detta uppdrag men man ville ta nästa kliv i digitaliseringen och beslutade att upphandla en ny samarbetspartner. Man behövde en systemlösning som hade möjlighet att ta hand om hela löneprocessen som är komplex givet olika anställnings -och kollektivavtal.

Tidigare hade vi schemaläggning och lön i olika system och det förde med sig mycket fel eftersom dessa system inte ”pratade” med varandra. Vi behövde arbeta fram en digital och långsiktig lösning för löneadministrationen. Vi fick en bra personlig känsla för Klara Consulting med team och uppskattade den systemkompetens som finns och påbörjade samarbetet, säger Fia Almqvist.

Utöver kompetensen värdesatte man den personliga kontakten med konsulterna

Biometria förstod att helhetslösningen och funktionaliteter inte skulle vara på plats från start, utan behövde formas fram. Man uppskattade Klara Consultings genuina systemintresse och kompetens i kombination med den personliga känsla man fick av Klara Consultings team som varit intakt från start till mål.

Biometria har varit en fantastisk kund och tillsammans har vi utvecklat en bra digitaliserad process med tydliga rutiner för samtliga anställda, säger Malin Pettersson, kundansvarig på Klara Consulting.

Att outsourca lönehantering kräver ett bra samarbete mellan leverantör och kund där man är fokuserad på att vara lösningsorienterad och proaktiv. En dedikerad kontaktperson från vår sida och regelbundna utvärderingar av processerna har varit avgörande för att skapa förtroende och trygghet under hela vår gemensamma resa.

Det har varit ett långt pågående projekt och det har varit en trygghet för oss att ha samma kontaktperson genom hela processen och någon som förstår våra behov och arbetar proaktivt för att skapa förbättringar. Ett exempel på detta är att man lagt tid på att utforma lönespecifikationen på ett så lättbegripligt sätt som möjligt, det har besparat oss massa med tid då lönefrågor kopplat till lönespecifikationen minskat rejält så heja er, säger Fia Almqvist

Är du nyfiken på att höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Om Biometria

Biometria med ca 850 anställda, är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen. Genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri skapar Biometria trygghet på virkesmarknaden. Dessutom ska de också på andra sätt stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden.

Tack! Ditt meddelande har skickats
Förlåt! Ditt meddelande kunde inte skickas. Vänligen ring till oss.