”Ekonomi-relaterad rekrytering går direkt till Klara Consulting om behov skulle uppstå framöver.”

Rekrytering Zander & Ingeström

Framgångsrik rekrytering bidrog till effektiv tillväxtresa.

Kandidater som uppfyllde kravspecifikationen, kontinuerlig återkoppling och ett lyckat samarbete. Med hjälp av Klara Consulting tillsattes resurser med rätt kompetens så att företaget nu kan fokusera på att nå sina tillväxtmål.

Under samma tidsperiod uppstod personalbortfall på ekonomiavdelningen vilket ledde till Zander & Ingeströms behov av att tillsätta en ny ekonomichef och en ekonomiassistent. Ett varmt och genuint tips från en tidigare anställd ledde till att man fick upp ögonen för Klara Consulting.

Man hade sedan tidigare flera erfarenheter av olika rekryteringsbolag men landade i att starta ett samarbete med Klara Consulting, till stor del baserat på den känsla Klara Consulting förmedlade men också den traditionella och klassiska rekryteringsprocessen.

– Jag var positivt inställt från början. Det var en vettig prisbild och vi fick en bra känsla, säger Marcus, som sedan årskiftet är VD på Zander & Ingeström.

En bra leverantör och partner i en ekonomirekrytering

Under rekryteringsperioden har parterna utvecklat ett nära samarbete och fått en bra och personlig relation. Båda parterna ser fram emot att kommande ekonomirelaterade rekryteringar kan fortsätta hanteras av Klara Consulting.

– Man har alltid en förväntan om hur en rekrytering ska gå till och hur resultatet ska bli. Det räcker med att få 2-3 kandidater från ett rekryteringsbolag för att känna om man valt rätt eller inte. Matchar deras kandidater det vi tänker oss? Vi kände redan efter den första kandidaten att vi hittat rätt, säger Marcus.

I alla moment längst vägen imponerades man av farten och informationen som hela tiden delades mellan parterna. Man upplevde att rekryteringen med Klara Consulting var väldigt proffsig från start till mål. Klara Consulting hade ett tydligt arbetssätt och det var solklart från början hur processen skulle gå till. Kandidaterna som presenterades hade hög kunskapsnivå och matchade den framtagna kravspecifikationen.

– Upplevelsen var från start till mål allt vad vi hade kunnat önska. Processen löpte på precis så optimalt som vi ville. Det var snabbt, smidigt och samtidigt en trevlig upplevelse. Vi kände direkt att vi valt rätt samarbetspartner och var på rätt väg i rekryteringen, säger Marcus.

Det fanns flera positiva detaljer i processens gång som stack ut från det traditionella arbetssättet. Framför allt handlade det om uppdateringar mellan partnerna som skedde på veckobasis. Det ledde till att Zander & Ingeström längst hela vägen hade koll på hur rekryteringen gick och vad nästa steg i processen var. Det stärkte känslan av delaktighet samt ledde till att samarbetet mellan dem utvecklades i snabb takt.

Ett långsiktigt samarbete

Med två nya medarbetare på plats kan Zander & Ingeström nu fortsätta vidareutvecklas, växa och fokusera på arbetet, med vetskap om att två viktiga tjänster på ekonomiavdelningen nu är tillsatta.

Framöver sker en uppföljning och en genomgång om hur det fungerar med de nya kandidaterna på plats. Men rekryteringsarbetet fortsätter även efter det…

– Vi ser att vi inom en 5 års period kommer behöva rekrytera fler inom ekonomiavdelningen – då är det Ulf på Klara Consulting vi kommer kontakta. Vi fick stort förtroende för både Ulf och Petra, vilket kändes extra relevant eftersom det var två avgörande tjänster som rekryteringen gällde, säger Marcus

Om Zander & Ingeström

Zander & Ingeström är ett ledande företag inom flödes- och värmeteknik. De erbjuder rådgivning, produkter och lösningar, service och reservdelar. Tillsammans med sina kunder förbättrar de sina industriella processer runtom i världen. De ser till att pumpar ger säkra läkemedel, rent vatten och jämn asfalt på vägarna. De innehar spetskompetens för särskilt krävande lösningar och har levererat produkter och tjänster i över 120 år.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering och interim?
Har du frågor eller funderingar? Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.