Förstudie lön och HR-processer

Vi på Klara Consulting har jobbat i över 15 år med lön/HR-processer, implementering av lönesystem. Genom att medverka i användarföreningar med systemleverantörer, arrangera nätverk för HR chefer och jobba med branschorganisationer inom lön har vi god insyn i utmaningarna och möjligheterna med HR arbetet och hur man kan effektivisera tjänster och system inom professionen lön och HR.

Många kunder kommer till oss för råd och vi har därför tagit fram ett paketerat erbjudande där kan hjälpa till med bl.a:

  • Utvärdera förbättringspotential i nuvarande lönesystem och/eller HR-system.
  • Utveckla löneavdelningens nuvarande processer och kvalitet.
  • Skapa förbättrad löneanalys och uppföljning av HR-nyckeltal genom existerande lönedata.
  • Stödja andra nödvändiga HR processer som t.ex. lönekartläggning.

VARFÖR:
Du står inför betydande digitalisering eller processförändring med fokus på lön och/eller HR.

VAD:
En förstudie där vi producerar och presenterar en rapport som sammanfattar utmaningarna och presenterar bästa väg framåt.

HUR:
Två konsulter kommer jobbar med er på plats (under Coronatider från distans) i två halvdagar.

PRIS: 10 000 kr.

Kontakta oss!

Fyll i ett par uppgifter så kommer vi att återkomma snarast.